تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از پارک وی، نبش خیابان خیام، پلاک 5، واحد 3
info@xema.co
+98 21 22668801-3 +98 21 88193708

©1395، کلیه حقوق وب سایت برای زما محفوظ است.

مسئولیت های اجتماعی زما

اگر نباشی چیزی در دنیا کم است...

چرایی مسئولیت اجتماعی

در معنای کلی تعریف csr یا مقوله ی مسئولیت اجتماعی سازمان تعامل بین یک بنگاه اقتصادی با یک بنگاه اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، و محیطی است که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از ملاحظات اقتصادی فراتر می رود. شرکت­ها همانند اعضای جامعه و شهروندان جامعه به این درک رسیده ­اند که آن­ها توسط جامعه به وجود می ­آیند و قوانین خود را از جامعه­ ای میگیرند که در آن فعالیت می­کنند.

آن­ها باید نقش، محدوده و هدفشان را به درک کامل تأثیرات و مسئولیت­های زیست­ محیطی و اجتماعی مرتبط سازند. هرچند که از لحاظ قانونی شرکتها محصول واگذاری بعضی از ظرفیت ها به اشخاص حقیقی می باشند، اما منطقا باید به همان قیاس دارای حقوق و مسئولیت مشابه به شهروندان باشند.به برنامه مسئولیت های اجتماعی زما بپیوندید

چگونه می توانید همراهی مان کنید؟


برنامه های مسئولیت اجتماعی زما را دنبال کنید

تلفن و شبکه های اجتماعی اختصاصی مسئولیت های اجتماعی

+98-21-22668803

CSR Instagram