اعلام برندگان جایزه MCA سال ٢٠١٧

هیئت مدیره انجمن صنایع ساخت و ساز فلزی MCA از میان پروژه هایی که در سال جاری در ایالت متحده اجرا شده اند در ۸ بخش بهترین هایی که از سازه فولادی به عنوان رکن اصلی کار خود استفاده کرده اند را به عنوان برندگان سال ۲۰۱۷ MCA انتخاب کردند.

معیارهای تیم داوری ظاهر کلی پروژه، اهمیت فلز در پروژه، استفاده نوآورانه از فلز و نقش آن در دستیابی به اهداف پروژه است. نگاهی خواهیم داشت به برندگان اصلی این جایزه

Top Excellence Award: University of Iowa Visual Arts Building

Architect: Steven Holl Associates

Metal Installer: Architectural Wall Systems (AWS)

Metal Fabricator: POHL Inc., of America

Commercial/Industrial Award: Deli Loop in Baja California, Mexico

Architect (Design Architect): Michael Folonis Architects

Architect (Executive Architect): Studio F۶۸

Metal Installer: EME + Q Edificios Prefabricados

Education Award (Colleges and Universities): Whitcomb Art Center, Knox College in Galesburg, Illinois

Architect: Lake-Flato Architects, Inc.

Metal Installer: P.J. Hoerr, Inc.

Metal Fabricators:Metal Building Systems by Star Building Systems, Mezzanine Bar Joists by New Millennium

Education Award (Primary and Secondary Schools): Medicine Crow Middle School in Billings, Montana

Architect: Integrus Architecture and A&E Architects

Metal Installer: Vannoy Metal Works

Municipal Award: Nassau Veteran’s Memorial Coliseum in Uniondale, New York

Architect (Exterior Renovation): SHoP Architects Architect (Interior Update): Gensler Metal Installer: Crown Corr, Inc

Residential Award: Residence at ۸۷۷ Beacon in Boston, Massachusetts

Architect: Touloukian Touloukian Inc. Metal Installer: Modernized Architectural Sheet Metal Metal Fabricator: Modernized Architectural Sheet Metal

Institutional Award: Speed Art Museum in Louisville, Kentucky

Architect of Record: K. Norman Berry Associates Architects

Architect: wHY Architects

Metal Installer: MG McGrath

Metal Fabricator: MG McGrath

Metal Roofing Award: Mooseheart School in Mooseheart, IllinoisArchitect: Hestrup and Associates Architects Metal Installer & Fabricator: Whited Brothers