بزرگترین جزیره ساخت بشر به روزهای پایانی ساخت خود می رسد

نخل جمیرا که با دو دهه زمان طولانی ترین پروژه معماری تاریخ دبی است به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. توسعه دهنده جدید آن در کنفرانس خبری اعلام کرد که در حال کار روی مراحل نهایی منتهی به بهره برداری پروژه هستند.

بزرگترین جزیره ساخت بشر با صدها فروشگاه، رستوران و خدمات تفریحی و رفاهی در سال آینده درهای خود را روی عموم مردم باز خواهد کرد. در مرکز این جزیره هم برج ۴۸ طبقه ترامپ خودنمایی خواهد کرد.