به روایت تصویر coal drops yard از استودیو هیدرویک

استودیو توماس هیدرویک ساخت مرکز خرید در کینگ کراس لندن را به پایان رسانده است. پروژه ای که طی آن ۲ انبار قدیمی زغال سنگ حفظ ساختار و اسکلت آن به مرکز خرید تبدیل شده است.

این دو ساختمان توسط سقف موجی به هم متصل شده اند تا شبیه به این به نظر برسندکه ساختمان های قدیمی به شکل فیزیکی به سمت همدیگر کشیده شده اند.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت بر تصاویری از این پروژه