تکمیل پروژه مشترک BIG and FREAKS در فرانسه

یک ” اتاق نشیمن شهری ” بزرگ در قلب مرکز فرهنگی MÉCA در بوردو فرانسه در نزدیکی رود گارون چیزی است که دو غول اروپایی معماری را برای همکاری گردهم آورده است.

نام MÉCA که از اختصار عبارت Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine

گرفته شده است، مرکز فرهنگی و هنری ۱۸۰۰۰ متری است با لقب ” مرکزی حماسی برای فرهنگ” که شامل یک کتابخانه، فضای اجرایی و گالری برای شهر است.

این ساختمان به طور درگیر شونده ای بخشی از شهر محسوب می شود به طوریکه که مردم با آن در تعامل خواهند بود و می توانند از طریق آن پیاده روی کنند. مدیر خلاقیت BIG در آیین افتتاح آن گفت که عنصر چهارم و نهایی در این پروژه شهر و شهروندان بوردو هستند.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تصاویر این پروژه