درگذشت دیوید مارکز معمار برجسته بریتانیایی و خالق چشم لندن

دیوید مارکز پیش از هر چیز برای چشم اندازی که در طراحی بصری مکان های عمومی و سمبلیک یک شهر و روحیه کارآفرینی که داشت ستایش میشد. او که به همراه همسرش جولیا بارفیلد از بنیانگذاران شرکت معماری مارکس بارفیلد هستند بیشتر با دو پروژه مشهور چشم لندن و برج آی ۳۶۰ شناخته می شوند. آن ها ایده های خود را در بسیاری از شهرهای جهان اجرا کرده اند.

استودیو تحت مدیریت او در بیانه ای گفته است: اعتقاد دیوید به قدرتی که معماری در تاثیرگذاری بر زندگی، فضای شهری و فعالیت های مدنی داشت ما در پایان رساندن آنچه او آغاز کرده است مصمم تر ساخته است. چشم لندن ، برج آی ۳۶۰ و Kew Tree Top Walkway از مهم ترین پروژه های او بوده است.