زمین شادی بازگشایی می شود

بازسازی و بهسازی زمین بازی “بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر تحت عنوان “زمین شادی” به همت بخش مسئولیت های اجتماعی “مهندسین مشاور معماری زما”  و با مشارکت داوطلبانه مردم، جامعه معماران، تولید کنندگان مصالح و همکاری موسسه آینده برتر در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  به صورت رسمی آغاز و به زودی با حضور تمامی حامیان مادی و معنوی آن به بهره برداری میرسد.
این بیمارستان که به عنوان یکی از مراکز تخصصی درمانی کودکان فعالیت دارد، علی رغم حضور بی‌شمار کودکان و نوجوانان و لزوم اختصاص فضایی استاندارد به جهت استفاده آنان، پیش از این فاقد امکانات مناسب بود که امروز این مهم به انجام رسیده است.
بخش مسئولیت های اجتماعی “شرکت معماری زما” در راستای تلاش برای انجام تعهدات اجتماعی خود و با درنظر گرفتن شرایط خاص درمانی کودکان؛ در راستای ایجاد سرزندگی و بهبود کیفیت فضای موجود ، شروع به استانداردسازی زمینی به وسعت ۲۰۰ متر مربع در فضای داخلی بیمارستان برای بازی کودکان و استراحت همراهان آنان کرد و اکنون با گذشت ۹۰ روز در روز جمعه ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۶ طی مراسمی به طور رسمی افتتاح خواهد شد. این پروژه آغازی بر کمپین ” هزاران رشته ” است که به همت بخش مسئولیت های اجتماعی “مهندسین مشاور معماری زما”  آغاز و به زودی شاهد پروژه های بزرگتری از آن خواهیم بود.