نگاهی به برگزیدگان مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی آسمانخراش

فینالیست های ششمین دوره مسابقات بین المللی دانشجویی طراحی آسمانخراش معرفی شده اند. مروری کوتاه بر ۵ برگزیده این رویداد خواهیم داشت. این ۵ برگزیده از میان بیش از ۱۰۰۰ طرح ارسالی به دبیرخانه این مسابقه انتخاب شده اند.

۱- London Rising

۲- Producer: Self-Sustaining Skyscrapers

۳- Hong Kong: The City of Dual Perception

۴- Horizon of Future Cities

۵- Networking Tradition and Future