نگاهی به تندیس های Lauren Henkin برای پروژه جدید Zaha Hadid

هنرمند و معمار شهیر Lauren Henkin مجموعه ای از تندیس ها و مجسمه های مدرن را برای مرکز هنر سینسیناتی ، آوهایو که یکی از آخرین پروژه های معمار فقید زها حدید است طراحی کرده است. Henkin مجسمه های خود را امتداد و بازتعریفی از سبکی می داند که ساختار موزه را ساخته است. این موزه که در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است اولین پروژه زها در ایالت متحده و اولین موزه بزرگی است که توسط یک بانوی معمار طراحی شده است. Henkin حدود ۹۵ متر مربع از فضاهای بلا استفاده این ساختمان را با آثار خود پوشش خواهد داشت. او در مورد این پروژه گفته است: من تلاش داشتم مداخله جذابی توسط این مجسمه های بین مخاطبین و موزه ایجاد کنم. نوع خاصی از بی نظمی که در ذهن عابران جذاب می نماید و خطوط عبوری و هندسه غنی موزه را مجدد ترسیم می کند.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تصاویر این تندیس ها که توسط Jeremy Kramer گرفته شده است.