پاویلیون طراحی شده توسط grain silos برنده رقابت Governors Island

تابستان امسال، Governors Island میزبان نمایشگاه فضای باز رقابت شهر رویاها است که اکنون هفتمین دوره خود را برگزار می کند. این رقابت سالانه که با همت بنیاد غیر دولتی FIGMENT با همرامی کمیته نوآوری معماری نیویورک و موسسه معماری آمریکا و همچنین انجمن مهندسی ساختمان نیویورک برگزار می شود معماران را برای طراحی غرفه موقتی که بتواند تاثیرات زیست محیطی زباله های هسته ای و راه های پایدار سازی آنها را نمایش دهد به چالش دعوت کرده بود. استفاده از مصالح ساختمانی در دسترس در جزیره و حداقل تغییر در اتمسفر محیط مهم ترین عوامل محدود کننده تیم های طراحی بود. هدف از برگزاری این مراسم سالانه تشویق بنیاد های مسئولیت اجتماعی و حافظ محیط زیست به توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی و مخاطره آمیز است.

طرح برگزیده این رویداد، مخلوطی عجیب از پراگماتیسم و شعر، ترکیبی از سیلوهای سنگی روم باستان، سیلوهای چوبی قرون وسطی و سیلوهای فلزی عصر کشاورزی است. سازه ای که در ذهن مخاطبی می تواند مفید و در ذهن دیگری خالی باشد. چیزی شبیه نگرش بسیاری از مردم نسبت به زباله های اتمی

نگاهی به چند تصویر از این کانسبت پروژه می اندازیم

FIGMENT پذیرای کمک های مالی موسسات فعال محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی برای حمایت از نصب، ساخت و نگهداری این غرفه به شکل دائمی در Governors Island است. اطلاعات بیشتر در این لینک قابل مشاهده است.