10 نمونه موفق در استفاده از پله داخلی در فضاهای مسکونی

در این مقاله و به رسم همیشگی زما به سراغ نمونه های موفق طراحی داخلی فضاهای مسکونی رفته ایم که ایده های یکسانی رو به شکلی متفاوت اجرا کرده اند. این بار و با توجه به ترند شدن استفاده از پله های داخلی برای ایجاد طبقه ی اضافه در فضاهای داخلی بهترین پروژه هایی از این ویژگی در طراحی خود در یک سال اخیر استفاده کرده اند را برگزیده ایم.

این کار که در اصلاح معماری mezzanine نامیده می شود شامل فضای موقت یا دائمی است که به کمک پله از طبقه اصلی جدا می شود و فضای جدیدی را در اختیار ساکنین خانه قرار می دهد. با اینکه این تکنیک معمولا در خانه هایی با سقف های بلند استفاده می شود اما نمونه هایی هم وجود دارد که علی رغم سقف نه چندان بلند از این تکنیک به خوبی برای گسترش و افزایش فضای استفاده شده است.

همراه زما با بهترین نمونه های استفاده از پله داخلی در طراحی داخلی فضاهای مسکونی همراه باشید.

Casa Texcal, Mexico, HGR Arquitectos

Cabin Thunder, Norway, Gartnerfuglen Arkitekter

Residence for Two Collectors, US, Wheeler Kearns Architects

Converted Barn, Portugal, Inês Brandão

The Mantelpiece Loft, Stockholm, Note Design Studio

House for a Sea Dog, Italy, Dodi Moss

Taiwan apartment, Taiwan, HAO Design

Bed-Stuy Loft, US, New Affiliates

Project #13, Singapore, Studio Wills + Architects

Weekend House, Czech Republic, New How

  • برچسب ها: