• اقامتی   

آپارتمان جمشیدیه

آپارتمان جمشیدیه : ایجاد همنشینی میان سرپناه آدمی و اندک میراث سبز به جا مانده از سالهای گذشته تهران، در شهر امروز شاید نیازمند تلاشی درخور باشد ؛ تلاشی که منجر به ظهور آن لحظه ی ناب و زرین میگردد: پنجره را که میگشایی، دمی از طراوتی را در جان میریزی که آنی پیش از میانِ سرانگشتان سبزِ کوچه باغ پیشِ رو فروچکیده است؛ بدین گونه جانی دوباره میگیری و اندیشه را جلا میدهی.

زما در آپارتمان جمشیدیه تلاش کرده است با ترسیم نقشی درخور و صناعت فضایی با دستمایه ای هرچه آشناتر با کوچه باغ _ چوب _ تا حد امکان با این میراث مهربان و در آشتی باشد.

 • دسته بندی

  • اقامتی
 • کارفرما

  • آقای مهندس امیری، آقای مهندس مظلومین
 • موقعیت

  • تهران، ایران
 • مساحت

  • 4000 مترمربع
 • وضعیت

  • به پایان رسیده
 • سال

  • 1388
 • تیم طراحی

   

  طراح : رضا مفاخر، رضا نجفیان
  همکاران طراحی : محمدرضا عزیزی، بهار واعظی، شکوفه ابرهام

 • جوایز

   ---
 • به اشتراک بگذارید