موسسه ریبا ٦٢ پروژه را جهت رقابت برای بهترین ساختمان جدید معرفی کرد

موسسه سلطنتی معماری بریتانیا(ریبا) به تازگی لیست بلندی از برگزیدگان مرحله اول رقابت بین المللی ۲۰۱۸ خود را منتشر کرده است که در این آنها نام های آشنایی چون بیگ، زها حدید، فاستر و همکاران و هدرویک به چشم می خورد. این رقابت نه فقط برای اعضای عضو این انجمن سلطنتی بلکه رویدادی آزاد برای تمام پروژه های معماری در سرتاسر جهان است.

لیست کامل کاندیداهای را در ذیل می توانید مشاهده کنید.

world’s best new building