اکوریوم، پروژه منحصر به فرد Grimshaw در کره جنوبی

دفتر معماری Grimshaw به تازگی اولین پروژه آسیایی خود را در کره جنوبی تکمیل کرده اند. این پروژه که مرکز ملی اکولوژی سئوچئون در کره جنوبی است در تلاش است ضمن فراهم کردن فضایی برای تحقیقات به بازدید کنندگان آن تجربه ای بکر و تازه از علم اکولوژی دهد.

این پروژه که طی مسابقه و داوری وزارت محیط کره جنوبی به Grimshaw واگذار شده است قرار است اکوسیستم های متنوع جهان را زیر یک سقف در اختیار بازدید کنندگان قرار دهد.

کانسپت اصلی پروژه از رودخانه oxbow می سی سی پی و شکل فرسایش طبیعی خاک که مانند زگ های بدن به سمت پایین در حرکت باشد الهام گرفته شده است. بازدید کنندگان از طریق ۵ حس اصلی دیدن، شنیدن ، بوییدن، چشیدن و لمس کردن با گیاهان، جانوران و اکوسیستم مناطق بارانی، گرمسیری، جنگل های ابری و کوهستانی، مناطق گرمسیری خشک، مناطق مرطوب و … آشنا خواهند شد. ارتباط مناطق به گونه ای طراحی شده است که مسیر طی شده توسط بازدید کنندگان منطق روایی خاص خودش را داشته باشد. حفظ ارتباط مناطق موجود بیانگر چیزی است که دنیای مارا شکل داده است.

اکوریوم در فرم و در اجرا به شدت منحصر به فرد است و کمتر نمونه مشابه آن را بتوان در دنیا یافت. ستون و قاب بندی های فلزی بیوم های مختلف را از هم جدا می کند و در عین حال یکپارچگی کل پروژه را یادآور می شود.

حجم عظیم شیشه هایی که ضخامت، درخشندگی و زاویه آنها در هر بیوم به گونه مهندسی شده است که بر اساس هر اقلیم بتوانند از نور طبیعی حداکثر استفاده را چه در بحث روشنایی و چه بحث کنترل دمای محیط انجام دهند وجه غالب دیگر پروژه است. اکوریوم چشم انداز تبدیل شدن به یکی از بهترین مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با اکولوژی در جهان را دارد و یادآوری زیبایی است که تنوع زیستی و محیطی کره زمین و لزوم حفظ و پاسداری از آن