زمین شادی بازگشایی می شود

بازسازی و بهسازی زمین بازی “بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر تحت عنوان “زمین شادی” به همت بخش مسئولیت های اجتماعی “مهندسین مشاور معماری زما”  و با مشارکت داوطلبانه مردم، جامعه معماران، تولید کنندگان مصالح و همکاری موسسه آینده برتر در تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  به صورت رسمی آغاز و به زودی با حضور تمامی حامیان مادی و معنوی آن به بهره برداری میرسد.
این بیمارستان که به عنوان یکی از مراکز تخصصی درمانی کودکان فعالیت دارد، علی رغم حضور بی‌شمار کودکان و نوجوانان و لزوم اختصاص فضایی استاندارد به جهت استفاده آنان، پیش از این فاقد امکانات مناسب بود که امروز این مهم به انجام رسیده است.
بخش مسئولیت های اجتماعی “شرکت معماری زما” در راستای تلاش برای انجام تعهدات اجتماعی خود و با درنظر گرفتن شرایط خاص درمانی کودکان؛ در راستای ایجاد سرزندگی و بهبود کیفیت فضای موجود ، شروع به استانداردسازی زمینی به وسعت ۲۰۰ متر مربع در فضای داخلی بیمارستان برای بازی کودکان و استراحت همراهان آنان کرد و اکنون با گذشت ۹۰ روز در روز جمعه ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۶ طی مراسمی به طور رسمی افتتاح خواهد شد. این پروژه آغازی بر کمپین ” هزاران رشته ” است که به همت بخش مسئولیت های اجتماعی “مهندسین مشاور معماری زما”  آغاز و به زودی شاهد پروژه های بزرگتری از آن خواهیم بود.

به بهانه روز بهزیستی ، نگاهی به مسئولیت های خود در برابر جامعه

«نمی‌توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم. هزاران رشته ما را با انسان‌های دیگر مرتبط می‌کند.» — هرمان ملویل

سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید. این سازمان با در نظرداشتن ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام می نماید.

در ادامه این ساختار، مسئولیت اجتماعی (Corporate Social Responsibility) به عنوان یکی از جستارهای “اخلاق کسب و کار” به نقش شرکتها در میان جامعه پرداخت. مجموعه وظایف و تعهداتی که  هر شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

این مفهوم بر پایه علم و دانش تخصصی در حوزه مدیریت اقتصاد، با هدف جلب توجه بنگاههای اقتصادی به دغدغه های جامعه و همچنین ایجاد تصویر شایسته از روحیه مشارکت تدوین شده است.

مهندسین مشاور زما در پیوند با مسئولیت خود در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی که در آن فعالیت می‌کند، فراتر از دیدگاهی اقتصادی و مالی با رویکردی متعالی به کسب و کار و تاثیر اجتماعی آن را بر جامعه دپارتمان های مسئولیت های اجتماعی خود را شکل داد.

 این دپارتمان با هدف بهبود کیفیت فضای زندگی هموطنان آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکانی که از امکانات مناسب برای زندگی، آموزش و رشد بی بهره هستند فعالیت خود را در سال ۹۵ با پروژه های خانه خورشید و خانه سالمندان ازگل آغاز کرد و در ادامه با پروژه بازسازی و بهسازی محوطه بازی بیمارستان کودکان علی اصغر به فعالیت خود ادامه داد و با حمایت و انگیزه والای انسانی خود به روزی میاندیشد که بتواند نقشی قوی و موثر در حل مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه ایفا کند و منشأ اتفاقاتی شود که معماران، طراحان و تولیدکنندگان در جهت ساخت فضا برای افراد نیازمند اقدام کنند.