تقدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دفتر زما و رضامفاخر

پروژه های دولتی همواره پیچیدگی و مسائل خاص خودش را به دنبال دارد. در سالهای اخیر استفاده از نیروها، تجهیزات و مصالح ایرانی به جز جدا نشدنی این پروژه ها تبدیل شده اند و چالش حفظ ارزش های معماری و امضا طراح به کمک آن ها درگیری در این پروژه ها را چند برابر می کند. تیم زما با مدیریت مهندس مفاخر در دو سال گذشته مسئولیت طراحی و نظارت بر اجرا پروژه ی بزرگ برج مسکونی آفتاب زرین مشهد از پروژه های ممتاز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است. همکاری صمیمانه و حرفه ای که حتی در دوران کرونا و دورکاری بخش اعظمی از پرسنل مهندسین مشاور زما نیز تداوم داشت. همین موارد باعث شده است که بنیاد مسکن و مهندس حق شناس معاون بنیاد مسکن و شهرسازی ضمن تقدیر از مهندس رضا مفاخر و تیم زما بر صحت اجرا تعهدات همیشگی این مجموعه به کارفرمایان خود، چه دولتی و چه خصوصی تاکید داشته است.

متقابلا تیم زما نیز از تلاش های این مجموعه تشکر و قدردانی می کند و تداوم این همکاری ها را به سود معماری و مسکن کشور می داند.

 

به بهانه روز بهزیستی ، نگاهی به مسئولیت های خود در برابر جامعه

«نمی‌توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم. هزاران رشته ما را با انسان‌های دیگر مرتبط می‌کند.» — هرمان ملویل

سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید. این سازمان با در نظرداشتن ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های ذیربط، در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد، اقدام می نماید.

در ادامه این ساختار، مسئولیت اجتماعی (Corporate Social Responsibility) به عنوان یکی از جستارهای “اخلاق کسب و کار” به نقش شرکتها در میان جامعه پرداخت. مجموعه وظایف و تعهداتی که  هر شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

این مفهوم بر پایه علم و دانش تخصصی در حوزه مدیریت اقتصاد، با هدف جلب توجه بنگاههای اقتصادی به دغدغه های جامعه و همچنین ایجاد تصویر شایسته از روحیه مشارکت تدوین شده است.

مهندسین مشاور زما در پیوند با مسئولیت خود در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی که در آن فعالیت می‌کند، فراتر از دیدگاهی اقتصادی و مالی با رویکردی متعالی به کسب و کار و تاثیر اجتماعی آن را بر جامعه دپارتمان های مسئولیت های اجتماعی خود را شکل داد.

 این دپارتمان با هدف بهبود کیفیت فضای زندگی هموطنان آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکانی که از امکانات مناسب برای زندگی، آموزش و رشد بی بهره هستند فعالیت خود را در سال ۹۵ با پروژه های خانه خورشید و خانه سالمندان ازگل آغاز کرد و در ادامه با پروژه بازسازی و بهسازی محوطه بازی بیمارستان کودکان علی اصغر به فعالیت خود ادامه داد و با حمایت و انگیزه والای انسانی خود به روزی میاندیشد که بتواند نقشی قوی و موثر در حل مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه ایفا کند و منشأ اتفاقاتی شود که معماران، طراحان و تولیدکنندگان در جهت ساخت فضا برای افراد نیازمند اقدام کنند.