گشتی در پروژه مجتمع اداری – روستایی رورال

این مجتمع در منطقه رانکید ایتالیا، در محلی بین رودخانه و بافت حومه شهر واقع شده است. برنامه نوسازی این منطقه شامل بازسازی مزرعه قدیمی و اضافه کردن فضاهای جدید کاربردی بود. ساختمان ها در این پروژه به گونه‌ای ساخته شده اند که در ارتباط با بافت محلی باشند و در عین حال آسیبی به محیط زیست و اکوسیستم منطقه نیز وارد نکند. منظر فرهنگی این منطقه تحت تاثیر فرهنگ و معماری روستایی ایتالیا و اقلیم سرسبز و نزدیک به رودخانه آن است. مجتمع اداری به شکل C ساخته شده است و از ۳ جهت به پارک طبیعی اطراف سایت مشرف است. سطوح شیشه‌ای ساختمان ها اجازه می‌دهد تا مناظر اطراف که عمدتا پوشش گیاهی آبزی و چمن زارهای طولانی است کاملا در دید ناظر باشد. این پروژه در تعامل کامل با بافت روستایی و همگام با طبیعت و پوشش گیاهی اطراف آن است. به کمک تصاویر گشتی کوتاه در این سایت خواهیم داشت.

نام پروژه: مجتمع اداری – روستایی رورال

وضعیت: ساخته شده

محل پروژه : رانکید، ایتالیا

معماری و ساخت: setten genesio s.p.a. – rsingegneria – toso riccio engineering