خانه آجری Haringey به روایت تصویر

خانه آجری Haringey حاصل تبدیل یک گاراژ ساده به یک خانه زیبای معاصر است. این خانه در انتهای مسیری با خانه‌های ویکتوریایی نیمه مجزا قرار دارد. در معماری ویکتوریایی ریتم قوی خطوط افقی با پنجره‌های عمودی بزرگ ترکیب می شوند و آجر و چوب به عنوان نمادی از طبیعت هویت بصری بنا را خالص می‌کند. این خانه مثل زنی جوان در بین سالمندانی است که مشتاقانه جوانی از دست رفته خود را در او به نظاره نشسته‌اند. به کمک تصاویر مروری کوتاه بر این پروژه خواهیم داشت