طراحی فضاهای مذهبی

طراحی فضاهای مذهبی طراحی فضا­های مذهبی در سراسر جهان از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. فضاهایی مانند کلیسا ها، کنیسه ­ها، گورستان ­ها، قبرستان­ ها، امام زاده ­ها از بناهای مذهبی به شمار می ­روند و با توجه به هر دین و آیینی این فضا به گونه ­ای خاص شکل می­گیرد و تمامی فرم معماری با توجه معنی واژه مذهب: آیین، دین، روش، سنت، شرع، شریعت، طریقه، طریقت. که چه مفهومی در آن دین مشهود­تر است، باید به سادگی در فرم و فضا دید شود، توجه کرد.

از فضاهای مذهبی شکل گرفته در ایران، مساجد نقش پر رنگ تری در بستر جامعه به عنوان مرکز فرهنگی، اجتماعی ایفا می­کند. (در اسلام قرآن، منشا تمام قوانین زندگی و آموزش است و نیز خاص اعلام قانون، دین و غیره است.) با توجه به اهمیت بنای مسجد به عنوان ممتازترین بنای شهری و محل اجتماع مومنین و نمازگزاران درک مبانی طراحی مساجد با ارزش ایران و سایر کشورهای اسلامی از اهم وظائف طراحان می­باشد و به این دلیل نکات زیر باید مبنای کار طراحی قرار گیرد : الزامات: اجتناب از طراحی بدون منطق الگوهای تاریخی . بازخوانی تعریف مسجد به عنوان فضای عبادت و بازشناسی کارکردهای آن. رعایت اصل سادگی و پرهیز از تجملات و تزئینات اضافی. رعایت اصل وحدت نظام حجمی و عملکردی فضاهای اصلی ، جانبی و الحاقی مسجد به عنوان موضوع واحد بصورتیکه شاخص بودن مسجد از جهت منظر شهری و عملکردی غالب باشد.

محوریت فضای عبادی (شبستان) و تبعیت فضاهای جانبی و الحاقی از آن . رعایت حرمت حدود شبستان مسجد قبل در هنگام تخریب، احداث و تعمیر و مرمت. رعایت هندسه فضای شبستان بر محوریت قبله و همچنین رعایت جهت قبله در سازماندهی کلی احجام. رعایت سلسله مراتب فضاهای اصلی، جانبی و الحاقی در طراحی کلی. توصیه ها: تبادل نظر با کارشناسان مرکز رسیدگی به امور مساجد قبل از شروع طراحی. بازدید از حداقل ۵ مسجد فعال با معرفی امور مساجد جهت مطالعات میدانی و عملکرد واقعی مسجد نوآوری براساس سنت و پرهیز از نوآوریهایی که از تشخص بنا می کاهد. در نظر گرفتن تمهیدات لازم در طراحی جهت حضور بانوان براساس احکام شرعی. حتی المقدور ورودی شبستان به گونه ای طراحی گردد که ورود نمازگزاران رو به قبله باشد. رعایت توازن، تقارن و تعادل در طراحی مسجد. حتی المقدور توجه به ایجاد صحن چهار ایوانی. حتی المقدور رعایت اصل طراحی درون گرا. رعایت تناسبات هندسی عناصر معماری و آرایه های مساجد شاخص در طراحی. فضاهای اصلی : شبستان (ورودی گنبدخانه و محراب) صحن (ایوان، رواق و …) هشتی (پیش ورودی) سردر مسجد (بعنوان نماد شهری بدنه مسجد جلوخان (پیش فضا) فضاهای جانبی (فضاهایی که در ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی (صحن و شبستان) می باشد): فرهنگی (قرائت خانه، آموزشی و …) کتابخانه خدماتی (آبدارخانه، دفتر روحانی، وضوخانه و آبریزگاه، انبار، امور خیریه، فضاهای چند منظوره، سالن های مراسم مذهبی، دفتر مسجد و هیئت امناء(منزل خادم فضای الحاقی (ترجیحاً مستقل از مسجد) : فضاهائی که دارای عملکرد مستقل بوده و نیازی به ارتباط مستقیم با فضاهای اصلی مسجد ندارند. تجاری آشپزخانه درمانگاه دفتر بسیج صندوق قرض الحسنه منزل روحانی مهمانسرا انواع مساجد در کالبد شهری ۱_مساجد محله­ ای : مساحت اراضی مساجد محله­ای طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران حدود ۵۰۰مترمربع می­باشد که بر این اساس نسبت سطح اشغال ناخالص کاربری­های مساجد محله­ای در طبقه همکف به شرح زیر است: ۱_۱ شبستان همکف، ۱_۲ صحن، ۱_۳ پیش فضا، ۱_۴ کفشداری و ورودی شبستان، ۱_۵ فرادی خوانی، ۱_۶دفتر مسجد و اتاق روحانی، ۱_۷ سرویسهای بهداشتی، ۱_۸ محل زندگی خادم، ۱_۹ انبار و آبدارخانه، ۱_۱۰ کتابخانه، ۱_۱۱ فضای ارتباطی ۲_ مساجد ناحیه­ ای : مساحت اراضی مساجد ناحیه­ای طبق مصوبه شواریعالی معماری و شهرسازی ایران حدود ۱۰۰۰ مترمربع می­باشد و با فرض حضور ۷۵۰نفر نمازگزار و پیش بینی استفاده از نیم طبقه برای شبستان بانوان­، نسبت سطح اشغال کاربری­ها در طبقه همکف به شرح زیر است :

۱_۱ شبستان همکف، ۱_۲ صحن، ۱_۳ پیش فضا، ۱_۴ کفشداری و ورودی شبستان، ۱_۵ فرادی خوانی، ۱_۶دفتر مسجد و اتاق روحانی، ۱_۷ سرویسهای بهداشتی، ۱_۸ محل زندگی خادم، ۱_۹ انبار و آبدارخانه، ۱_۱۰ کتابخانه، ۱_۱۱ فضای ارتباطی، ۱_۱۲سردر ورودی و کفشداری، ۱_۱۳ اتاق بسیج ۳_مساجد منطقه­ ای : مساحت اراضی مساجد منطقه­ای حدود ۲۰۰۰تا ۴۰۰۰ مترمربع در نظر گرفته می­شود و با فرض حضور ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر نمازگزار که۳/۲ آنها از شبستان همکف استفاده نما­­یند، نسبت سطح اشغال کاربری­ها در طبقه هم کف به شرح زیر است : ۱_۱ شبستان همکف، ۱_۲ صحن، ۱_۳ پیش فضا، ۱_۴ کفشداری و ورودی شبستان، ۱_۵ فرادی خوانی، ۱_۶دفتر مسجد و اتاق روحانی، ۱_۷ سرویسهای بهداشتی، ۱_۸ محل زندگی خادم، ۱_۹ انبار و آبدارخانه، ۱_۱۰ کتابخانه، ۱_۱۱ فضای ارتباطی، ۱_۱۲سردر ورودی و کفشداری، ۱_۱۳ اتاق بسیج، ۱_۱۴محل پیش ورودی سالنهای چند منظوره، ۱_۱۵ محل نگهداری کودکان، ۱_۱۶فضای ارتباطی و تجاری ارتباط فضاهای اصلی با فضاهای جانبی و الحاقی مسجد: مجموعه دسترسی­های مساجد متشکل از فضاهای رابطی است که هر یک واجد کیفیات خاص و عملکرد ویژه­ای می­باشد. در مسجد با توجه به ماهیت چند عملکردی فضاهای ارتباطی، این موضوع توجه مضاعفی را در طراحی طلب می­کند.

الزامات اجتناب از تداخل مسیر بانوان و آقایان. رعایت سلسله مراتب دسترسی به فضای شبستان. اجتناب از ایجاد پله های نامناسب و امکان بهره مندی سالمندان، جانباران و معلولین جسمی حرکتی و حسی از مسجد با پیش بینی تمهیدات لازم. رعایت تعداد، ظرفیت، ابعاد و استانداردهای دسترسیهای عمومی، پله، آسانسور، بالابر و رامپ. تأمین نور و تهویه طبیعی برای مسیرهای دسترسی به شبستان اصلی. اولویت دسترسی به فضای شبستان در سازماندهی مسیرهای ارتباطی درون بنا. توصیه ها طراحی دسترسی ها به نحوی باشد که باعث تسهیل کنترل جمعیت مسجد گردد.

پرهیز از پیچیده نمودن مسیرهای ارتباطی تأمین دید مناسب به فضای باز جهت بالا بردن کیفیت دسترسی های مسجد. توجه به ماهیت چند عملکردی مسیرهای دسترسی درون مسجد. ارتباط شبستان، صحن و سایر فضاهای قابل استفاده بصورتی طراحی شود که در مواقع خاص برگزاری نماز جماعت اتصال صفوف نمازگزاران ممکن باشد. سلسله مراتب فضاهای مساجد : جلوخان، هشتی ورودی، صحن، پیش ورودی به شبستان، ایوان، فرادی خوانی، رواق، کفشداری­ و شبستان. سیمای مسجد: در شهرهای تاریخی سرزمین ­های اسلامی مسجد به عنوان بنای شاخص در کنار سایر ابنیه عمومی جایگاه تثبیت شده­ای داشته و عناصر آن مثل گنبد، سردر و مناره­ها به عنوان نشانه­های شهری شناخته شده مطرح بوده است. تشخیص و هویت نمادین بناء به عنوان ساختمان عمومی و یا قداست، ایجاب می­کند بنحوی از بافت مسکونی یا تجاری اطراف متمایز باشد. الزامات طراحی بنای مسجد به عنوان نماد و نشانه شهری بگونه ای باشد که برای یافتن آن نیاز به تابلوهای راهنما نباشد. رعایت هماهنگی و توجه به نورپردازی داخلی و بیرونی .

رعایت هندسه و ابعاد متناسب با فضای مسجد. توصیه ها در طراحی عناصر شاخص تناسب و جنس مصالح و ماندگاری پوشش¬های آن رعایت گردد. (ترجیحاً استفاده از مصالح محلی و بومی) استفاده از نمادهای مهم و اصیل مساجد به شرح ذیل : قوس اسلامی ایرانی _ گنبد _ سردر شاخص _ ایوان _ صحن گلدسته _ محراب _ رواق _ جلوخان(به تناسب موقعیت و طبقه بندی مسجد)_ مأذنه هشتی. حال به سادگی با درک و شناخت الزامات طراحی فضاهای مذهبی می­توان فضایی مطلوب با حفظ تمامی ویژ­گیهای آن خلق کرد. مسجدالنبی طاق بستان یکی از پروژه های مذهبی طراحی شده توسط مهندسین مشاور زما است. اطلاعات کامل پروژه را از اینجا بخوانید.

طراحی استادیوم های ورزشی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن امور توجه به ورزش نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم تحرک و فعالیت بدنی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است،  این توجه در طراحی معمارانه مجموعه های ورزشی به خوبی نمود پیدا کرد و باعث شد باشگاه های ورزشی امروزه، به عنوان مکانی انرژیک شناخته شوند،  مکانی که باید از لحاظ عملکردی پاسخگو تمامی نیاز ها اعم از تمرینات و حتی مسابقات باشد و هم از لحاظ بصری پویایی و تحرک را به وضوح نشان دهد. حال با شناخت استانداردها مسیر هموار تری را برای طراحی  معماری استادیوم ها طی خواهید کرد.

استانداردهای فیزیکی طراحی استادیوم

در طراحی استادیوم ممکن است در وهله اول تماس با نمایندگان جامعه محلی، گروه های محیط زیستی و مقامات فدراسیون ،  برای ایجاد چشم انداز محلی و غیره استادیوم جدید بسیار مهم باشد،  ولی باید در نظر داشت که یک استادیوم به معنی شغل برای مردم محلی است.  همچنین مردم منطقه که بهره مند از مغازه های محلی، رستوران ها  و غیره هستند  بتوانند از این طریق نیز برای خود درآمد زایی کنند ظاهر غیر منتظره یک استادیوم نسبتا گسترده ، می تواند حمله به بسیاری از مردم ساکن آن منطقه باشد ؛ در حالی که می تواند محلی دلنشین برای حداقل کمک به جلب رضایت آنها باشد،  به منظور اینکه به دید و مناظر جنگلی و طبیعی خللی وارد نکند. علاوه بر این ، ممکن است در استادیوم امکاناتی چون سالن ورزشی ، اتاق تناسب اندام ، استخر شنا، سوئیت، اتاق ملاقات، مغازه ها، دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی مختلف و غیره فراهم آورده شده باشد که همه آنها ممکن است بتواند باعث ارتقاء کیفیت زندگی افراد ساکن در منطقه شود. استادیوم مدرن باید قادر به فراهم آوردن امکانات زیر باشد:

تامین آسایش تماشاگران در استادیوم

صندلی های مناسب جایگاه

امکانات مناسب بهداشتی

امکانات مناسب برای رفع خستگی عمومی

امکانات مناسب برای بخش VIP

سیرکولاسیون  خارجی استادیوم :

دسترسی به ورزشگاه باید در جهت تسهیل حمل و نقل کارآمد توسط شبکه ای از راه های خصوصی پیش بینی شود و در صورت امکان، لینک های مناسبی برای حمل و نقل عمومی در مجاورت ورزشگاه فراهم آید.

پارکینگ :

پارکینگ عمومی :

۱- پارکینگ های سواری

۲- اعضای اتوبوس

۳- پارکینگ موتورسیکلت و دوچرخه      

۴- پارکینگ معلولین

پارکینگ اختصاصی :

 ۱-پارکینگ بازیکنان

۲- پارکینگ مسئولین  

۳- پارکینگ خبرنگاران  

۴- پارکینگ VIP

برای هر ۱۰ تا ۱۵ نفر یک پارکینگ سواری  و طبق قوانین برای هر ۱۲۰ نفر یک اتوبوس برای هر پارکینگ سواری ۲۵ متر مربع فضا لازم است .یک درصد پارکینگ ها متعلق به معلولین است و ترجیحا باید در نزدیک ترین محل به ورودی باشد .عرض استاندارد پارکینگ معلول ۳.۶  متر عرض است. همچنین شما می توانید دو دهانه استاندارد در به عرض۲.۴ متر به علاوه راهرو دسترسی به عرض ۱.۲ متر مشترک داشته باشید.

ورود و خروج :

درطراحی استادیوم،  ورود و خروج نقاط مختلف ورزشگاه،  باید  به گونه ای باشد که خود ورود و خروج  و محل اجتماع در اطراف ورزشگاه در داخل و اطراف،  جریان حرکت افراد و وسایل نقلیه را تسهیل بخشد. در یک استادیوم ورودی ها و خروجی ها به شرح زیر است :

ورودی و خروجی تماشاگران

ورودی و خروجی مهمانان ویژه (    vip)

ورودی و خروجی بازیکنان و داوران و مربیان

ورودی و خروجی ماشین رو برای خدمات اضطراری

خروجی اضطراری

زمان :

ورود تماشاچیان تقریبا به آهستگی صورت می گیرد. بنابر این عرض درب های ورودی و پلکان ها را باید بر طبق موج تماشاچیانی که استادیوم را ترک  می کنند محاسبه کرد و این در زمانی اتفاق می افتد که سرعت خروج تماشاچیان در حداکثر میزان خود باشد.

بنابر این هر تماشاچی یک متر از پلکان را در مدت زمان محاسبه شده ی زیر طی می کند:

۰.۸ ثانیه =  ۵۰۰۰ / (۹.۵×۴۲۰)

یا طی پلکانی به عرض یک متر در یک ثانیه توسط تماشاچی عبارت است از

۱.۲۵ تماشاچی =  (۹.۵ ×۴۲۰) / ( ۵۰۰۰)

فرمولی که نشان دهنده ی عرض لازم پلکان برای عبور تعداد معینی تماشاچی در مدت زمان معین و ترک استادیوم است بدین شرح می باشد :

عرض پله (م) = تعداد تماشاچیان / ( ۱.۲۵ × تعداد دفعات تخلیه ی استادیوم)

سیرکولاسیون داخلی استادیوم :

فاصله دید :

 فاصله بیننده از دورترین گوشه زمین بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ متر است .بهترین دید داخل دایره ای به شعاع ۹۰ متر و به مرکز وسط زمین می باشد .دید در دو طرف خط طولی زمین بهتر می باشد .

سکوها :

بر اساس ترتیب استقرار ورودی ها و خروجی ها،  هر ردیف شامل بخش های زیر است :

این تصویر محل ورود تماشاگران از پشت سکوها به ردیف های نشستن را نشان می دهد. همچنین نشان می­دهد که  چگونه می­توان از فضای زیر سکو ها به منظور دسترسی ها استفاده نمود .

برای هر ۷۵۰ صندلی موجود باید یک راه فرار اضطراری (راه پله،  پله شیبدار،  سطح صاف) با حداقل پهنای ۱ متر فراهم شود.

محل های نشستن تماشاگران :

فضای مورد نیاز برای نشستن به ترتیب زیر است:

عرض صندلی                       ۰.۵ متر

ارتفاع کلی                          ۰.۸ متر

ارتفاع صندلی                      ۰.۳۵ متر                                

محل چرخش                       ۰.۳۵ متر

صندلی :

باید همه تماشاچیان نشسته باشند. صندلی فردی باید چسبیده به زمین ، با تکیه گاهی با  اندازه کافی راحتی به سبک صندلی تراکتور را برای تماشاچیان فراهم کند (توصیه : حداقل ارتفاع۳۰  سانتی متر) صندلی کوچک با لبه کوتاه به نمایندگی از تکیه گاه است .

 سقف جایگاه :

در حال حاضر تولید و ساخت ساختمان های بزرگ ورزشی با سقف های متحرک، که ممکن است از یک طرف یا از دو طرف باز و بسته شوند، آغاز شده است. البته مشکل بزرگ در این نوع از پوشش سقف با مشتقات جزئی این است که در آن نگهداری  تاسیسات بسیار دشواراست. ورزشگاه های سرپوشیده به دلیل داشتن گنبدهای آفتابگیر و متحرکشان، از دیگر ورزشگاه های معمولی قابل شناسایی هستند. آنها به این دلیل استادیوم خوانده می­شوند که انحصاراً برای کاربرد های ورزشی طراحی شده اند .

 نورپردازی

برای مسابقات زمانی که نور خورشید وجود دارد، نور طبیعی کافی است ؛ مناطق زیر باید با نور مصنوعی روشن شوند :

ورودی ها و خروجی ها، محیط های داخلی ،  و همچنین مناطق پارکینگ و مسیرهای حمل و نقل عمومی به استادیوم ، کوریدورهای بیرونی (و در صورت تداخل ، داخلی) و مکان های توقف، سکوی تماشاگران و رسانه های صمعی و بصری، که در داخل ورزشگاه و بخش­هایی از آن می ایستند.

در صورت قطع برق، باید روشنایی اضطراری ارائه شده توسط منبع تغذیه تا پشت درها وجود داشته باشد .

 تجهیزات :

در زمین های ورزشی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ متر یا بیشتر باید یک اتاق اضافی به مساحت  m۲  ۱۵ برای خدمات اضطراری فراهم شود.

رختشویی و خشکشویی

انبار

بخش اداری

تجهیزات مدیریت:

دفاتر ( مدیریت ۲۰ متر مربع ، دبیرخانه ۱۲ متر مربع ، بقیه کارکنان ۱۲ متر مربع ، فروشگاه ۱۲ متر مربع (

اتاق کنترل ( ۱۵ تا ۲۰ متر مربع ، مشرف به زمین بازی(

اتاق کامپیوتر

مساحت اتاق ناظرین بین ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع است و نیازی به امکان تماشای بازی ندارد .

تجهیزات پلیس و نیروهای امنیتی :

پلیس، آتش نشانی واتاق های تهیه ی گزارش باید در محل اصلی بوده و به زمین بازی احاطه ی کامل داشته باشد و مساحت هر یک حداقل یک و نیم متر مربع باشد. در پشت هر ۵ اتاقک مطبوعاتی ، یک اتاق کنترل به مساحت ۴ متر مربع نیاز می باشد.

سرویس های بهداشتی :

برای هر ۳ نفر ۱ متر مربع فضا در نظر گرفته می شود که ابعاد هر اتاقک ۱.۸۳ * ۰.۹ متر پیشنهاد می­شود.

معرفی سایت پروژه مجموعه استادیوم های تنیس ایران مال

شناخت استاندارد ها و بررسی  طراحی معمارانه ی  زمین تنیس

در این قسمت به تحلیل و بررسی یک نمونه طراحی شده زمین تنیس  می پردازیم و تمام زوایای معماری آن، چه عملکردی و چه زیبا شناختی را مورد بررسی قرار میدهیم که با مهارت کامل در مهندسین مشاور معماری زما طراحی شده است. ابتدا با شناخت کامل از استاندارد ها و اصول طراحی زمین تنیس  به درک مطلوبی از معماری خواهیم رسید که تحلیل پروژه را کاربردی تر درک کنیم.

مطالعات اولیه ساخت زمینهای تنیس

اهمیت زمینهای تنیس طی ادوار گذشته تابه حال دلیلی بر ازدیاد وتنوع سطوح زمین گردیده است. در انتخاب زمین تنیس بر اینکه چگونه بازیکنان در آن حرکت می­کنند و سرعت بازخورد توپ چگونه است باید توجه نمود. قبل از انتخاب تجیزات لازم اولین نکته انتخاب نوع سطح زمین است، که بازیکن چگونه خود را با آن زمین وفق دهد.

همچنین محدودیتهای ایجاد شده برای انواع آب و هوا، فصول و نگهداری و تعمیرات مورد نیاز برای زمین های تنیس باعث شناخت و انتخاب  بهتر زمین ها شد.

ابعاد استاندارد زمین تنیس

اندازه خط­کشی­ های زمین برای مسابقات تک­نفره و دبل در شکل زیر به نمایش در آمده است.

انواع زمین

تنیس بطور کلی بر روی چهار نوع زمین متفاوت انجام می­شود. زمینهای خاک رس و هارد کورت و چمن و زمینهای سر پوشیده بنام کارپت، بر همین اساس در یک سال مدت برگزاری مسابقات به چهار فصل تقسیم می­شود که طولانی ترین آن خاک رس و کوتاه ترین هم زمین چمن هستند. در بین گرند اسلم ها هم دو گرند اسلم استرالیا و آمریکا از هاردکورت و فرانسه و ویمبلدون بترتیب از خاک رس و چمن استفاده می­کنند.

شیب بندی

به منظور داشتن یک زمین ایده آل ترجبحاً می بایست شیب زمین تنیس در یک جهت و به صورت عرضی و در جهت مسیر زهکشی طراحی گردد.اقلیم منطقه  نیز  اعم از آب و ﻫﻮا، ارتفاع، باد، دما نیز تاثر بسزایی در طراحی معماری می­گذارد.

امکانات و ملزومات

فضای­ مناسب، برای هر نوع  ورزشی، یک امر حیاتی است، امکانات (facilities) نقش حیاتی در رشد و شکوفایی ورزش بازی می کنند،  با انتخاب امکانات مناسب،  مخاطبان حتی از نظاره کردن ورزش لذت می برند و انتخاب اشتباه امکانات منجر به تاثیرات منفی بر مخاطب و نگرش ها خواهد شد.

نورپردازی

هدف از سیستم روشنایی در زمین تنیس، تامین دید بازیکنان و تماشاچیان و حصول اطمینان از تسلط کافی ایشان بر روند بازی می­باشد.توپ،  صرف نظر از مکان و یا سرعتش، همواره بایستی به وضوح قابل دیدن باشد. دید خوب نیاز به وجود کنتراست کافی بین اشیا و پس زمینه، سطح روشنایی و توزیعهمگون و یکنواخت نور در سرتاسر زمین بازی می­باشد.

طراحی زمین تنیس در فضای باز (Outdoor Court)

در زمین تنیس های فضای باز، به علت عدم تکیه بر پوشش سقف دو نکته ی اساسی را باید به دقت در نظر گرفت :

جانمایی جغرافیایی

دو اصل حاکم بر جانمایی جغرافیایی زمین تنیس وجود دارد:

موقعیت خورشید.

اثرات سایه بر روی سطح زمین.

فنس سیمی دور زمین

هدف از نصب فنس، رسیدن به دو هدف اصلی است:

– جلوگیری از خروج توپ از منطقه بازی.

– تامین امنیت.

فنس پشت زمین (backstop)

ارتفاع فنس پشت بستگی به آنچه که در پشت آن است. حداقل ارتفاع حصار وابسته به محل زمین بازی و مشکلات و خطرات مرتبط با خارج شدن  توپ از محدوده زمین است. ارتفاع حداقل به طور معمول ۳.۰ متر باشد، اگر چه شرایط خاصی ممکن است نیاز به ارتفاعی بالاتروجود داشته باشد،  برای مثال، اگر زمین بازی نزدیک به یک جاده و یا منطقه مسکونی باشد.

فنس کناری (Sidestop)

   sidestop باید به همان ارتفاع backstop باشد، با حداقل ۶/۰ متر از فاصله از backstop ، با ۹/۰ متر که توصیه می شود. که در آن یک   sidestop    استفاده می شود، محلی که sidestop قرار است استفاده شود نباید کمتر از ۰.۹ متر در ارتفاع باشد.

ورودی

به تعداد کافی ورودی باید نصب شود تا ورود و خروج از هر دو سمت زمین ممکن باشد و بازیابی توپ به سادگی انجام پذیرد. همچنین باید دسترسی برای بازیکنان با  صندلی چرخدار و هر گونه تجهیزات تعمیر و نگهداری آسان باشد.

حال با شناخت به تمامی جنبه های معماری زمین تنیس  به  بررسی پروژه می­پردازیم.

معرفی سایت پروژه زمین تنیس ایران مال

پروژه احداث زمین های تنیس ایران مال در فضایی به وسعت تقریبی ۳۷۰۰ متر مربع و ابعاد حدودی ۳۸ *۵/۹۶ متر تعریف گردیده است. این مجموعه در طبقه R۵ قرار دارد که از شمال با قسمت North connector ، از شرق با مجموعه منحصر به فرد باغ ایرانی و از غرب با قسمت Carshow همجوار می باشد.

این مجموعه دارای الزاماتی طبق نظر پیشنهادی کارفرما بوده که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره می گردد:

۱-احداث زمین تمرین تنیس مطابق با استانداردهای بین المللی به تعداد ۲ عدد

۲-احداث استادیوم تنیس با حداقل جایگاه ۱۰۱۲ نفری (طبق کانسپت اولیه مشاور) با قابلیت برگزاری تورنمنت های بین المللی

۳-احداث سالن ورزشی اسکواش به تعداد حداکثر ۴ عدد در مجاورت مجموعه تنیس

۴-جانمایی امکانات اداری-رفاهی از جمله لابی، اتاق مدیریت، سرویس بهداشتی، رختکن و ….

۵-جانمایی امکانات تفریحی از جمله بوفه، فود کورت، کافه تریا و ….

۶-جانمایی امکانات تجاری از جمله فروشگاه های تخصصی تنیس

۷-هماهنگی مصالح و متریال های مورد استفاده در پروژه با کانسپت اصلی طرح که توسط شرکت NORR کانادا ارائه گردیده است

۸-غیر انتزاعی بودن سازه و پوسته استادیوم با فضای اطراف و الهام گرفتن از شکل فضایی سازه های پیرامونی

۹-با توجه به تغییر طرح اصلی پروژه از زمین تمرینی بسکتبال و سالن های مربوطه به استادیوم تنیس و اماکن تجاری و تفریحی آن و تغییر باربری سازه، سبک سازی طرح از الزامات بدیهی پروژه می باشد.

محدودیت های طرح

پیرو بررسی های بعمل آمده نقشه های تایید شده نهایی سایت در قسمت بام و برداشت های اولیه کارشناسان این شرکت از محل پروژه و مطابقت وضعیت موجود با نقشه های یاد شده محدودیت ها و معارض ذیل عنوان میگردد:

۱-سازه فلزی اجرا شده در ضلع شرق استادیوم حد فاصل محورهای ۲۸ الی ۳۱ به عرض حدودی ۱۳ متر جهت تاسیسات الکتریکال و تهویه باغ ایرانی تعبیه شده است، که این فضا با توجه به کاربری آن در صورت عدم بکارگیری تمهیدات لازم در خصوص عایق کاری صوتی مناسب منجر به ایجاد آلودگی صوتی شده و از کارایی استادیوم احداثی طبق ضوابط و آیین نامه بین الملل به شدت می کاهد.

۲-علاوه بر آن ارتفاع سازه یاد شده بگونه ای می باشد که سایه اندازی آن در طول روز بر روی استادیوم و زمین های تنیس مجاور باعث ایجاد اختلالات بصری برای بازیکن های در حال ورزش خواهد گردید و از کیفیت و کمیت استاندارد های پروژه طبق ضوابط فدراسیون جهانی خواهد کاست.

۳-را پله و آسانسور های تعبیه شده در حد جنوب شرقی و شمال شرقی استادیوم به شماره های ۶ و۷ که جهت دسترسی عمومی می باشد، در محلی واقع شده که با حریم اختصاص یافته به فضای استادیوم تداخل دارد و در هنگام برگزاری تورنمنت و مسابقات کاربری استادیوم را تحت شعاع قرار می دهد که می بایستی تمهیدات خاصی در این زمینه از طرف کارفرما صورت پذیرد.

۴-با توجه به قرار گرفتن پوسته خارجی قسمت Carshow در حد غربی پروژه حد فاصل محورهای ۲۰ الی ۲۴ محدودیت هایی در خصوص طراحی جایگاه ها و سکو های استادیوم در این ضلع ایجاد نموده که از آن جمله می توان به تداخل حریم عبور و مرور در مرز مشترک این دو سازه و محدودیت اجرای ارتفاع سکو ها به جهت بر هم نزدن کانسپت طرح را، در آن قسمت برشمرد.

۵-جانمایی ۲ عدد باکس سازه ای مربوط به تخلیه گازهای آلاینده و دود ناشی از حریق احتمالی (Smoke extract) در حد شمالی سایت و در ضلع جنوب north connector ، که نزدیکی آن به زمین های تنیس می تواند در مواقعی که به کار گرفته می شود احتمال ایجاد آلودگی صوتی و تنفسی نموده و در ادامه فعالیت ورزشکاران را متوقف نماید که در رابطه به نظر میرسد می بایستی تمهیداتی با مشاور طرح در زمینه تاسیسات مکانیکال صورت پذیرد.

۶-عبور درزهای انقطاع سازه (expansion joint) از محل زمین های تنیس و استادیوم (یک مورد طولی و دو مورد عرضی) باعث می گردد تا نتوان به راحتی لایه های مربوط به زمین های تنیس را مطابق با استاندار ها اجرا نمود که در این مورد نیاز به مطالعات خاص سازه ای و لرزه ای در خصوص انتقال حرکت های جانبی و عمودی سازه های ذکر شده به خارج از محدوده زمین می باشد.

۷-اجرای سازه فلزی مرتفع در ضلع غربی سایت و در فاصله تقریبی ۷۰ متری مجموعه و مشرف بودن آن، اختلالاتی در حریم خصوصی فضای زمین ها و استادیوم ایجاد خواهد نمود.

۸-با توجه به اینکه استادیوم و اماکن مربوطه در روی بام اجرا می شود و با توجه به تغییر طرح اولیه، در طراحی سازه مذکور لحاظ نمودن محدودیت هایی به لحاظ سبک سازی، بارگذاری، قرار گرفتن محل ستون ها، اجرای فونداسیون و ….. بدیهی می باشد و این امر سیاست کلی را تداعی می نماید که در طراحی و ساخت پروژه تا حد امکان از مصالح سبک استفاده گردد.

 ایده طرح

ایده شکل گیری پروژه، جدا شدن و بلند شدن پوسته های تکرار شونده­ی سایت در اثر نیروها و انرژی های  برآمده از وجود استادیوم است؛

 که در نتیجه ی آن بدنه و کالبد استادیوم از چرخش و کنارهم قرارگیری پوسته ها، به عنوان عامل سازمان دهنده طرح،‌ شکل می‌گیرد.

پوسته هایی که وجه رویی آن، سرامیکی و در هماهنگی با کانسپت پروژه تهران مال و وجه زیرین از چوب ترمو می­باشد.

با برخاستن پوسته ها از زمین، وجه چوبی آنها نمایان شده و سطوح و جداره های پروژه را شکل می دهند، رمپ های دسترسی، ورودی های اصلی و فرعی و بدنه جایگاه ها از امتداد پوسته های سایت به وجود آمده اند به طوری که جمعیت را به دنبال خود می کشند و آن را هدایت می کنند.

بدین ترتیب پروژه ای برخاسته از بستر طرح و در عین حال با حس فضایی منحصر بفرد و در خور یک استادیوم تنیس شکل می گیرد که خاطره خود را در ذهن مخاطب خود باقی خواهد گذاشت.

طرح پیشنهادی فوق با توجه به مباحث مطرح شده در بند ۶-۱ و نیز الزامات پیشنهادی کارفرما محترم و با توجه به پیاده نمودن استاندارد های فدراسیون جهانی تنیس دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:

مجموعه فوق با نظر به محدودیت های ابعادی دارای یک زمین تنیس اصلی و دو زمین تمرینی می باشد

با توجه به کانسپت اولیه مشاور طرح مبنی بر احداث استادیوم با گنجایش حداقلی ۱۰۱۲ نفر، طرح ارائه شده دارای ظرفیتی معادل حداقل ۱۵۶۰می باشد که قابلیت برگزاری مسابقات معتبر بین المللی از جمله davis cup  و futures را دارا خواهد بود.

مجموعه فوق دارای ۲ عدد سالن مجهز اسکواش در مجاورت استادیوم تنیس می باشد

کلیه امکانات اداری-رفاهی تا حد امکان مطابق با استاندارد های جهانی برای مجموعه فوق در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به :

اتاق مدیریت به متراژ ۳۲ متر مربع

رختکن به متراژ ۶۴ متر مربع

اتاق سرداور به متراژ ۴۰ متر مربع

اتاق داوران خط به متراژ ۴۰ متر مربع

اتاق کنفرانس به متراژ ۴۰ متر مربع

اتاق security به متراژ ۲۰ متر مربع

اتاق خبرنگاران به متراژ ۱۸ متر مربع

اتاق فوریت های پزشکی به متراژ ۳۲ متر مربع

اتاق انتظامات به متراژ ۲۰ متر مربع

لابی مجموعا به متراژ ۳۵۰ مترمربع

سرویس بهداشتی مجموعا به متراژ ۲۲۵ مترمربع

انبار به متراژ ۲۲ مترمربع

با توجه به واقع شدن مجموعه فوق در پروژه ایی تفریحی-گردشگری سعی بر آن شده که در طرح فوق امکانات و تجهیزات در خور شان مراجعه کنندگان مجموعه طراحی و پیشبینی گردد که بر همین مبنا فود کورت و رستوران و کافه تریا VIP جمعاً به متراژ ۲۱۰ متر مربع در اطراف استادیوم تنیس جانمایی شده است

نظر به تخصصی بودن ورزش تنیس و اسکواش، مجموعه ی تجاری ارائه کننده ملزومات ورزشی مربوط به تنیس و اسکواش به متراژ حدودی ۱۰۰ متر مربع جانمایی و طراحی گردیده است

مشخصه بارز کانسپت اصلی طرح مربوط به شرکت NORR کانادا استفاده از متریال سرامیک کرم رنگ و پوسته خارجی نما می باشد. بنابراین در طرح پیشنهادی سعی بر آن شده که پوسته فضایی استادیوم و به طور کل مجموعه تنیس تلفیقی از مجموعه متریال های سرامیک و چوب باشد که این امر علاوه بر منطبق بودن با طرح و ایده اصلی زیبایی بصری خاصی نیز به مجموعه فوق خواهد بخشید که به تفصیل در بالا به آن اشاره شده است

با نگاهی به سایت فوق و با در نظر گرفتن وجود سازه های فضایی منحصر به فرد باغ ایرانی و Carshow ، در طرح پیشنهادی سعی بر آن شده که تا حد امکان پوسته خارجی و سازه فضایی استادیوم تنیس قرابت قابل توجهی با سازه ی فوق الذکر داشته باشد

با توجه به تغییر طرح اولیه از مجموعه زمین های بسکتبال به مجموعه استادیوم و اسکواش و نیز قرار گرفتن آنها در فوقانی ترین قسمت سازه، در طراحی استفاده از متریال های سبک طبق آخرین فناوری های نوین ساختمانی به جهت سبک سازی هر بیشتر در دستور کار قرار دارد.

 همچنین با توجه به محدودیت های موجود در امر اجرا و طراحی که به تفصیل در بخش ۶-۲ به آن پرداخته شد، در طرح پیشنهادی فوق تا حد امکان سعی بر پوشش و مرتفع نمودن آنها شده است که مواردی از آنها به شرح ذیل عنوان می گردد:

وجود سازه فلزی مربوط به تاسیسات الکتریکال و تهویه باغ ایرانی و همجواری آن با استادیوم تنیس و نیز ارتفاع حدودی ۵/۱۰ متری آن که منجر به بروز سایه در زمین در اکثر ساعات روز می شود که این امر مغایر با ضوابط و مقررات تنیس جهانی می باشد به همین دلیل معماری اولیه طرح مبنی بر طراحی سکو ها و جایگاه ای استادیوم به صورت متقارن و با شیب یکسان در هر چهار طرف ( شمال، جنوب، شرق و غرب) تغییر پیدا کرد و تعداد ۵ ردیف از سکو های ضلع غربی کاسته و به ضلع شرقی اضافه شد که این امر علاوه بر تامین ارتفاع مورد نیاز منجر به همتراز شدن فوقانی ترین قسمت جایگاه با سقف سازه جانبی گردید، به همین دلیل معضل ایجاد سازه بر روی زمین مرتفع می گردد

همچنین جهت اطمینان از عدم مزاحمت نورهای اضافی و غیر یکنواخت بر روی زمین تنیس پوسته ای فضایی که نقش سایه بان را ایفا می کند طبق ضوابط یاد شده در فصل سوم (ضوابط طراحی استادیوم) ، طراحی گردید که کاملاً منطبق با ایده اولیه شکل گیری طرح فوق ( بند ۶-۳) می باشد

با دقت به شکل زیر، در طراحی اولیه سعی بر ایجاد مجموعه ای که در هنگام مسابقات و تمرین حافظ حریم مربوط به فضای اختصاص یافته به تنیس بشود، شده است. به همین منظور به دلیل وجود ۲ دستگاه باکس راه پله به شماره ای ۶ و ۷ در محدوده جنوب شرقی و شمال شرقی سایت و همچنین اختصاص آن به فضای عمومی مال، تصمیم بر آن شد تا مسیر رفت و آمد و کریدور ها به داخل استادیوم و دیاگرام های دسترسی به نوعی جداسازی شود. به همین منظور با استفاده از پوسته های جدا شده از زمین و گردش آن در اطراف مجموعه مسیر های دسترسی به پروژه طراحی و ارائه شده است

به دلیل نزدیکی سازه Carshow و وجود حریم حدودی ۴ متری برای گردش بازدید کنندگان در اطراف آن، و با نظر به محدودیت در عرض سایت موجود، در طراحی صورت گرفته طبق شکل زیر سعی بر مرتفع نمودن تداخل مرز مشترک ۲ سازه احداثی فوق الذکر گردید.