درگذشت رابرت ونتوری معمار برجسته قرن حاضر

رابرت ونتوری معمار برجسته و پیشرو قرن حاضر و برنده جایزه Pritzker در سال ۱۹۹۱ ، در سن ۹۳ سالگی دار فانی را وداع گفت. در بیانیه شرکت Venturi Scott Brown Associates آمده است:

” او پس از یک دوره کوتاه بیماری و در کمال آرامش ما را ترک کرد. ما بیانیه ای گسترده در مورد ابعاد باورنکردنی زندگی او در چند روز آینده منتشر خواهیم کرد و در حال حاضر Denise Scott Brown and James Venturi از ما خواسته اند که چند روزی صبر و برای همسر و فرزندان او دعا کنیم. معماری او شامل پیچیدگی و تناقص با جریان غالب معماری بود. او اصول بسیاری از معماری مدرن را به چالش کشید و نشانه ای از دوران پسامدرن در نیمه دوم قرن بیستم بود. او مبدع جمله “Less is a bore” است که بازی هوشمندانه او با جمله معروف سبک مینیمال “Less is more” است”.

از تاثیرگذارترین اثار او طی سالهای گذشته می توان به موارد زیر اشاره کرد

Vanna Venturi House, Philadelphia, USA, ۱۹۶۴

Fire Station #۴, Columbus, Indiana, USA, ۱۹۶۸

Sainsbury Wing, National Gallery, London, UK, ۱۹۹۱

Seattle Art Museum, Washington, USA, ۱۹۹۱

Children’s Museum of Houston, Texas, USA, ۱۹۹۲

Museum of Contemporary Art San Diego extension, La Jolla, California, USA, ۱۹۹۶