• تجاری / اداری   

بانک ملی ایران، شعبه اسکان

بانک ملی شعبه اسکان سوال طراحی فضاییست موجود به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع و طی دو طبقه؛ و رخدادی که برای آن عملکرد اولین اولویت است.

به طور واضح تر می توان اشاره کرد که پروژه طرح بازسازی داخلی شعبه ی مورد ذکر است که با توجه به مساحت زیاد و موقعیت کلیدی در جغرافیای شهری برآورده کردن نیاز آن به عملکرد مسئله ی اصلی و حائز اهمیت پیش روی طراحی است.

فرآیند طراحی با رویکرد فضایی مناسب جهت خدمت رسانی اصولی، ایجاد فرصت خوانایی و مکان یابی آسان بخش های گوناگون بانک برای مراجعان و البته تسهیل ارتباطات داخلی کارمندان آغاز شد.

روابط و دسترسی در بانک ملی شعبه اسکان مورد ذکر از دو وجه دارای اهمیت است؛ دو دیاگرام تو در تو از رابطه ی مشتری با دوایر پاسخگو و روابط دوایر با یکدیگر به نحوی که هر کدام برای ادامه ی حیات دیگری نیاز است و هر دو در طول پابرجایی بانک قرار می گیرد.

طراحی از دو مسیر موازی و مکمل ادامه پیدا کرد؛ اول انتخاب هندسه ای که در سه بعد، فضایی سیال، پویا و با دسترسی مناسب بیافریند و دوم طراحی مبلمان فضا به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از معماری و همسو با نیاز کارمندان و مراجعان.

در ادامه ساماندهی فضای بانک ملی شعبه اسکان شامل سه حیطه ی کلی “مبلمان”، “تبلیغات و نشانه ها” و ” تجهیزات و پایانه های اطلاعاتی” حول ارتباط عمودی مرکزی بانک صورت گرفت؛ راه پله ی داخلی نقشی مرکزی و البته شکل دهنده به طرح را ایفا می کند از جمله چیدمان مبلمان، پیشخوان های پاسخگویی و حتی دیاگرام روابط فضاهای پیرامونی شعبه.

طراحی مبلمان فضا در فرآیندی رفت و برگشتی حد فاصل نیاز کاربر و اصول معماری شکل گرفت؛ البته لازم به ذکر است که اصول معماری خود همواره نیاز کاربر را در نظر دارد اما در پروژه ی مورد ذکر نیازها محلی تر و جزئی تر مورد بررسی قرار گرفت.

در تقسیمات فضایی ۱۹ باجه در طبقه ی همکف و ۶ باجه ی ویژه در طبقه ی دوم در نظر گرفته شد.

این پروژه با در نظر داشتن ساده ترین مصالح( ام. دی. اف. روکش دار) به طور هم زمان دو رخداد به فضا بخشیده؛ یکی پدید آوردن فضایی گرم و دیگری سادگی که به واسطه ی نیاز به خوانایی و متراژ زیاد محیط و احتمال اغتشاش بصری از باید های پاسخ سوال طراحی بوده است. همچنین افزودن حضور فضای سبز بر خلاف عادت در داخل بنا هدف بخشیدن طراوت و تازگی به زندگی کارمندان از دیگر نوآوری های طرح به شمار می رود.این ایده از جنس هندسه ی پروژه و با طراحی گلدان هایی از جنس معماری به عمل مبدل شد.

 • دسته بندی

  • تجاری / اداری
 • کارفرما

  • اداره مهندسی و املاک بانک ملی ایران
 • موقعیت

  • ایران، تهران
 • مساحت

  • 1300 مترمربع
 • وضعیت

  • به پایان رسیده
 • سال

  • 1393
 • تیم طراحی

   

  طراح : رضا مفاخر

  همکاران طراحی : سهیلا ابراهیمی، محمد بلوردی، سارا شاملو، تینا رکنی

  ارائه : سارا شاملو، حامد سرحدی، علی فلاحتی

 • جوایز

   ---
 • به اشتراک بگذارید