به روایت تصویر Last Redoubt

Wutopia Lab بیش از ۵۰۰۰ قطعه فولاد سفید را برای طراحی Last Redoubt، نخسیتن موزه برای مدل های معماری در چین به کار برده است. مسیرهای فولادی اتاق های مختلف را با ستون های ضخیم فولادی به هم متصل می کند و مدل در ارتفاع های مختلف به گونه ای شناور در اتاق معلق هستند. به کمک تصاویر نگاهی خواهیم داشت به جزییات بیشتری از این موزه

به روایت تصویر Aube Wedding Venue

در این پست و به کمک تصاویر نگاهی خواهیم داشت به Aube Wedding Venue، جدیدترین پروژه شرکت تایلندی PHTAA Living Design که هم در کانسپت و هم در اجرا تحسین برانگیز است.