تصاویر اعجاب برانگیز نخستین رستوران زیر آب اروپا

با تکمیل نخستین رستوران زیر آب در اروپا نگاه های زیادی به این پروژه جالب در نروژ انداخته شد. حال و پس از گذشت ۳ ماه از آغاز به کار و افتتاحیه رسمی رستوران، فرصتی دست داد تا نگاهی دقیق تر داشته باشیم به برخی تصاویر با جزییات از این رستوران خارق العاده.