ده نقل قول مشهور معماری در سال ٢٠١٩

تعداد بیشماری مصاحبه که در سال گذشته میلادی توسط وب سایت ها و مجلات معماری با معماران و طراحان مشهور جهان انجام شده است. در این میان برخی مصاحبه ها و جملاتی که در این میان گفته شده است ارزش یاداوری و بازگویی دارند. در سلسه مطالب مروری سال ۲۰۱۹ این بار به سراغ این گفت و گو ها رفته ایم و ده نقل قول مشهور معماری در سال ۲۰۱۹ را برای شما انتخاب کرده ایم.

Lena Pripp-Kovacرئیس بخش صنایع پایدار IKEA

We’re looking at a change of our total business

Mikhail Richesبرنده جایزه استیرلینگ برای توسعه مدیریت انرژی خیابان گولد اسمیت

We don’t want to do anything that doesn’t aim for zero carbon now

Jessica Walshمدیر آژانس خلاقیت طراحی Walsh

“In design school, on average ۷۰ per cent are women, but the numbers are small when you see who makes it to the top”

Paola Antonelli، مدیر نمایشگاه های سه گانه معماری و طراحی میلان

We will become extinct; extinction is normal, it’s natural

Cyrill Gutschمدیر بنیان Parley for the Oceans

I don’t believe that we’re going to clean up the oceans

Sara Arnoldسخنگوی Climate Activist Group Extinction

Creativity doesn’t mean to create more stuff

Stacie Woolseyطراحی بریتانیایی

We need to make education less elitist

Adebayo Oke-Lawalطراح نیجریه ای و فعال حقوق بشر

People are afraid to talk about toxic masculinity

Jeanne Gangتاثیرگذارترین معمار ۲۰۱۹ به انتخاب نشریه تایمز

Pay women equally for the equal work that they’re doing

Karim Rashidطراح مشهور

Universities are more exploiting than a small, brilliant architecture firm