معرفی پروژه کتابخانه مدرن گروه معماری COBE

دفتر معماری دانمارکی COBE به تازگی کتابخانه و خانه فرهنگی Tingbjerg را در کپنهاگ به پایان رسانده است. کتابخانه و خانه فرهنگی Tingbjerg به عنوان بخش اضافه شونده ای به مدرسه فعلی حومه شمالی کپنهاگ عمل خواهد کرد. این ساختمان در انتهای خود عرض ۱.۵ متری دارد.

این مدرسه در ۱۹۵۰ طراحی و ساخته شده است. معماری مدرنیستی در این منطقه در حال گسترش و مورد احترام است علی رغم اینکه ساکنان آن در حال حاضر از محرومیت اجتماعی و آمار بالای جرم و جنایت برخوردارند.

موقعیت و جهت این ساختمان جدید به گونه جانمایی شده است تا زیر ساخت های مدرسه را تقویت و در عین حال از ورودی آن بکاهد.

نمای مسطح و گوه مانند آن سطح زیادی از خیابان را اشغال می کند و بخش اعظمی از فعالیت های داخل آن قابل مشاهده است. شبکه ای انباشته از سکشن های شفاف و کدر در فرمی قدیمی اما مدرن شده جا شده است.

دن استابرگارد موسس COBE در مورد این پروژه گفته است : نمای ساختمان به گونه ایست که فعالیت های داخل آن در خارج نیز طنین می یابد. ساختمان دعوت شوندگی دارد و علی رغم اینکه تمام فعالیت های داخل آن از بیرون قابل مشاهده است

استفاده از پوشش زرد رنگ آجری متریال اصلی بخش های داخلی و خارجی ساختمان است که تداومی است از تصویر قالب محیط پیرامون خود