انتشار نخستین تصاویر از روند ساخت موزه طراحی شنزن

در این مطلب نگاهی کوتاه خواهیم داشت به نخستین تصاویری که از روند ساخت پروژه عظیم موزه طراحی شنزن منتشر شده است. این پروژه که توسط معمار ارشد ژاپنی Fumihiko Maki هدایت می شود در اواخر سال ۲۰۱۷ افتتاح خواهد شد.

این معمار برنده جایزه Pritzker اولین طراحی خود از این موزه را در سال ۲۰۱۴ ارائه داد که به شدت مورد استقبال تیم اجرایی و کارفرمای کار قرار گرفت. این موزه که در اصل موزه شکو نامیده می شود پس از آنکه در توسعه شهری، شهرک های صنعتی اقماری جبهه اصلی شهر را اشغال کرده اند موزه طراحی نامیده شده است.

این ساختمان ۴ طبقه شامل ستون هایی از بلوک های خاکستری جذابی است که روبه آب یا داخل زمین طراحی شده اند. پوشش سقف از تایل های هماهنگ با ستون ها ساخته شده است و نمای خارجی آن نیز در تعامل کامل با اقلیم و محیط سایت، جلوه ای از طراحی مدرن چینی با الهام گیری از فرهنگ باستانی آن هاست. موزه طراحی جدید شنزن با هدف ترویج طراحی چینی بین مخاطبین جهانی طراحی و ساخته شده است و جز ممتازترین طرح هایی است که در حال حاضر در این کشور در حال اجرا است.